Na Węgry, do Chorwacji, Serbii czy Rumunii dorosły czy dziecko tylko z ważnym dowodem osobistym lub paszportem

Granicę strefy Schengen, która - uwaga! - nie pokrywa się z granicą Unii Europejskiej, przekroczyć można jedynie z ważnym dowodem osobistym lub ważnym paszportem (dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci).

W związku z okresem wakacyjnych wyjazdów prowadzących przez terytorium Węgier przypominamy o kilku zasadach podróżowania po Europie.

Każdy obywatel Polski przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód tożsamości, będący podstawą do przebywania na terytorium danego państwa. Takim dowodem tożsamości w przypadku Węgier jest WAŻNY dowód osobisty lub WAŻNY paszport. Także dziecko, osoba niepełnoletnia przed ukończeniem 18. roku życia musi posiadać swój osobny dokument tożsamości, czyli WAŻNY dowód osobisty lub WAŻNY paszport.

Podobnie przekroczenie granicy strefy Schengen na Węgrzech tj. wjazd do Chorwacji, Serbii, Rumuni czy na Ukrainę, wiąże się z koniecznością okazania na przejściu granicznym WAŻNEGO dowodu osobistego lub WAŻNEGO paszportu przez każdą z podróżujących osób (także dziecko).

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia 2017 wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę podlegają szczegółowej odprawie granicznej. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE. Kontrolowane są także dowody rejestracyjne pojazdów, prawa jazdy itp.

Przed wakacyjnym wyjazdem warto zapoznać się z przygotowanym przez służby konsularne Ministerstwa Spraw Zagranicznych poradnikiem dla podróżujących - Podróże za granicę. Znaleźć tu można np. link do poradnika Polak za Granicą, który zawiera informacje o krajach świata (warunki wjazdu, informacje na temat bezpieczeństwa, zdrowia, przepisów prawnych, w tym dla kierowców, cła i inne przydatne wiadomości), a także aktualne ostrzeżenia dla podróżujących i wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach losowych.

Odyseusz to serwis służący do rejestracji podróży. W przypadku wystąpienia za granicą sytuacji nadzwyczajnych, umożliwia MSZ kontakt z osobami przebywającymi w danym kraju i udzielenie im pomocy przez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Bezpłatna aplikacja iPolak to z kolei niezbędnik w podróży. Wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Można w niej znaleźć aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.

https://youtu.be/6kuRsrRjcJM?list=PLbacxjg4nkHewaUn7OJ6cAmf96rTNFpfu