Komunikat prasowy

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie ma przyjemność poinformować, że dniu 14 września 2012 roku oficjalnie rozpoczyna działalności Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Segedynie.

Konsulat RP w Segedynie został powołany do życia w dniu 26 czerwca 2012 r. zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołanie wręczył kierującemu urzędem Konsulowi Honorowemu, Panu dr Karolowi BIERNACKIEMU, w trakcie swej wizyty w Budapeszcie Minister Spraw Zagranicznych RP, Pan Radosław Sikorski w obecności Ministra Spraw Zagranicznych Węgier, Pana Jánosa Martonyiego, w dniu 5 lipca 2012 r.

Konsul Honorowy oprócz działalności promocyjnej na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej między Rzeczypospolitą Polską a Węgrami sprawuje także opiekę konsularną nad obywatelami polskimi przebywającymi na terenie jego okręgu i udziela im podstawowej pomocy w dochodzeniu przysługujących im praw na terytorium Węgier.

Urząd zasięgiem swojego działania obejmuje województwo Csongrád.

Uwaga:

Konsul Honorowy nie wykonuje zadań paszportowych, wizowych, obywatelskich oraz o charakterze notarialnym. Urząd jedynie udziela informacji w zakresie paszportów, wiz, obywatelstwa i spraw prawnych.

Realizacja powyższych zadań należy wyłącznie do kompetencji Referatu ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie.