Karol Franciszek Biernacki - życiorys

Dane osobowe

Miejsce i data urodzenia:
Jasło, 22 maja 1964 r.
Stan cywilny:
żonaty, Éva Csilics
Dzieci:
Tamás (6 kwietnia 1992)
Stanisław, Rozalia

Wykształcenie

1979–1983:
Liceum im. kr. Stanisława Leszczyńskiego (profil matematyczno – fizyczny) - Jasło
1983:
udany egzamin wstępny na Uniwersytet Warszawski – filologia węgierska
1983–1984:
stypendysta w Międzynarodowym Instytucie Przygotowawczym w Budapeszcie
1984–1989:
studia na Uniwersytecie im. Józsefa Attilii w Szeged, kierunek: filologia węgierska
1990–1993:
studia zaoczne na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie, kierunek: archiwistyka
1993–1996:
praca nad doktoratem „Kontakty dyplomatyczne Polski i Węgier w latach 1918–1926

Działalność zawodowa, społeczna

2018-:

1989–:
podjęcie pracy w Archiwum Wojewódzkim w Szeged
1995:
kierownik zespołu zbiorów najnowszych (1945-)
1998–:
przewodniczący Samorządu Mniejszości Polskiej w Szeged
1999–2001:
wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, ponownie w latach 2006-2010
2003–2005:
prezes Stowarzyszenia Samorządów Mniejszości Narodowych w Szeged
1 października 2008:
dyrektor naczelny Archiwum Wojewódzkiego w Szeged
26 czerwca 2012:
Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w woj. Csongrád (Węgry)

Członkostwo

2005–:
Zacisańskie Towarzystwo Historyczne
2007–:
Stowarzyszenie dla Zniszczonych i Niszczejących Osad Węgierskich, wiceprez
2007–:
członek Międzynarodowego Zakonu św. Jerzego
2008-:
członek Towarzystwa Krajoznawczego woj. Csongrád
2008–:
prezes Polsko – Węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego UP
2009-2010:
członek kuratorium telewizji DUNA i MTV-1
2010-:
Węgierskie Towarzystwo Historyczne
2011–:
Ośrodek Studiów Wojwodiny

Wykłady, konferencje

21 września 2006:
Polacy w Powstaniu 1956 r (Szentes).
10 września 2009:
„Tajny aneks. Polska i Europa Wschodnia w sowieckiej i niemieckiej strefie wpływów w latach 1939-1940”. Hódmezővásárhely
15 października 2009:
organizacja konferencji: „Zmiana Imperium w Wojwodinie”
10 listopada 2009:
Paralele w historii Polski i Węgier, Szeged
17 września 2010:
Katyń. Polityka pamięci narodowej.
18 października 2010:
Organizacja międzynarodowej konferencji nt. węgiersko – serbskich kontaktów w latach 40-ch ubiegłego wieku
21 października 2010:
Zmiany systemów politycznych w Europie Środkowej, na Węgrzech. Konferencja w Punkcie Pamięci w Hódmezővásárhely.
2 czerwca 2011:
Węgierskość i historia. Polacy i Węgrzy w XX wieku. Konferencja w Nowym Sadzie..
25 listopada 2011:
Arad, Rumunia. Csiky Gergely Gimnazium: „Polacy i Węgrzy. Tysiąc lat.”

Odznaczenia

2002:
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
2010:
Nagroda Twórcza woj. Csongrád (Alkotói Díj)
2011:
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
2011:
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Węgier
2012:
Medal Pro Patria