Karol Franciszek Biernacki - życiorys

Karol Franciszek Biernacki - życiorys

Dane osobowe

Miejsce i data urodzenia:

Jasło, 22 maja 1964 r.

Stan cywilny:

żonaty, Éva Csilics

Dzieci:

Tamás (6 kwietnia 1992)

Rodzice:

Stanisław, Rozalia

Wykształcenie

1979–1983:

Liceum im. kr. Stanisława Leszczyńskiego (profil matematyczno – fizyczny) - Jasło

1983:

udany egzamin wstępny na Uniwersytet Warszawski – filologia węgierska

1983–1984:

stypendysta w Międzynarodowym Instytucie Przygotowawczym w Budapeszcie

1984–1989:

studia na Uniwersytecie im. Józsefa Attilii w Szeged, kierunek: filologia węgierska

1990–1993:

studia zaoczne na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie, kierunek: archiwistyka

1993–1996:

praca nad doktoratem „Kontakty dyplomatyczne Polski i Węgier w latach 1918–1926

Działalność zawodowa, społeczna

1989–:

podjęcie pracy w Archiwum Wojewódzkim w Szeged

1995:

kierownik zespołu zbiorów najnowszych (1945-)

1998–:

przewodniczący Samorządu Mniejszości Polskiej w Szeged

1999–2001:

wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, ponownie w latach 2006-2010

2003–2005:

prezes Stowarzyszenia Samorządów Mniejszości Narodowych w Szeged

1 października 2008:

dyrektor naczelny Archiwum Wojewódzkiego w Szeged

26 czerwca 2012:

Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w woj. Csongrád (Węgry)

23 marca 2018:

                        przewodniczący Kuratorium Fundacji im. Wacława Felczaka

Członkostwo

2005–:

Zacisańskie Towarzystwo Historyczne

2007–:

Stowarzyszenie dla Zniszczonych i Niszczejących Osad Węgierskich, wiceprez

2007–:

członek Międzynarodowego Zakonu św. Jerzego

2008-:

członek Towarzystwa Krajoznawczego woj. Csongrád

2008–:

prezes Polsko – Węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego UP

2009-2010:

członek kuratorium telewizji DUNA i MTV-1

2010-:

Węgierskie Towarzystwo Historyczne

2011–:

Ośrodek Studiów Wojwodiny

Wykłady, konferencje

21 września 2006:

Polacy w Powstaniu 1956 r (Szentes).

10 września 2009:

„Tajny aneks. Polska i Europa Wschodnia w sowieckiej i niemieckiej strefie wpływów w latach 1939-1940”. Hódmezővásárhely

15 października 2009:

organizacja konferencji: „Zmiana Imperium w Wojwodinie”

10 listopada 2009:

Paralele w historii Polski i Węgier, Szeged

17 września 2010:

Katyń. Polityka pamięci narodowej.

18 października 2010:

Organizacja międzynarodowej konferencji nt. węgiersko – serbskich kontaktów w latach 40-ych ubiegłego wieku: „Zmiana Imperium w Wojwodinie”

21 października 2010:

Zmiany systemów politycznych w Europie Środkowej, na Węgrzech. Konferencja w Punkcie Pamięci w Hódmezővásárhely.

2 czerwca 2011:

Węgierskość i historia. Polacy i Węgrzy w XX wieku. Konferencja w Nowym Sadzie..

25 listopada 2011:

Arad, Rumunia. Csiky Gergely Gimnazium: „Polacy i Węgrzy. Tysiąc lat.”

14 listopada 2013:

Organizacja międzynarodowej konferencji” Losy mniejszości narodowych w Europie Środka – anatomia ludobójstwa w okresie pożogi wojennej”

23 stycznia 2014:

Ludobójstwo na Wołyniu (1942-1943), wykład na węgiersko – serbsko międzynarodowej konferencji w Szeged

13 listopada 2014:

            Organizacja międzynarodowej konferencji „Nasza wspólna Europa”

23 kwietnia 2015:

            „Bohaterowie czy zdrajcy? Świat szpiegów w okresie komunizmu” konferencja

25 września 2015:

            „Matematycy, którzy zmienili losy II wojny światowej” – ENIGMA i polscy matematycy, konferencja, pokaz działania Enigmy

8 listopada 2015:

            Organizacja premiery „Requiem Katyńskiego” w Szeged

5 maja 2016:

            Przemowa w Parlamencie Węgier w ramach konferencji Przyjació k Węgier

29 września 2016:

Organizacja konferencji międzynarodowej przy udziale IPN i NEB „Węgierska Partia Drobnych Posiadaczy Ziemi i Polskie Stronnictwo Ludowe – historia opozycji chłopskiej w Polsce i na Węgrzech”

23 października 2016:

Współorganizacja obchodów 60 rocznicy węgierskiego Październia przy udziale ówczesnego wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau

14 listopada 2016:

udział w panelu dyskusyjnym w Łodzi „Współpraca gospodarcza państw członków V4”

18 listopada 2016:

Organizacja międzynarodowej konferencji „Podwójna interpretacja europejskości: multikultura zachodnia i państwa narodowe Europy Środka”

1-3 grudnia 2016:

Wykład o deportacji polskiej ludności na międzynarodowej konferencji „przemilczana historia” w Nowym Sadzie

5 stycznia 2017:

Wykład „Św. Stanisław: męczennik czy zdrajca?” na międzynarodowej konferencji w Esztergom „Św. Tomasz Becket”

7-9 czerwca 2017:

            Wykład na konferencji IPN w Rzeszowie – Łańcucie: „PZPR w latach 1970 – 75”

27 września 2017:

Prezentacja w siedzibie IPN w Krakowie 4 języcznego tomu konferencyjnego „Losy mniejszości narodowych w Europie Środka – anatomia ludobójstwa w czasie pożogi wojennej”

17 listopada 2017:

Organizacja międzynarodowej konferencji „Spotkanie Światów, starcie kultur – prawo istnienia wschodnioeuropejskiego systemu wartości w multikulturalnej Europie. Koncepcja Trójmorza jako nowa płaszczyzna współpracy regionalnej.”

13 kwietnia 2018:

Organizacja konferencji „Studencka opozycja w Polsce i na Węgrzech w latach 1956 – 1989.”

9 listopada 2018:

Organizacja międzynarodowej konferencji: „Młodzież w służbie Ojczyźnie – Lwów, 1918; Warszawa – 1920; Budapeszt – 1956”

7 listopada 2019:

Organizacja międzynarodowej konferencji „Morderstwa polityczne w Polsce i na Węgrzech 1919-1939-1989”

20 października 2020:

            Organizacja konferencji: „Europa Środka Pála Telekiego”

Pomniki

2012:

Pomnik polskich lotników 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych poległych nad Ruzsa, Węgry

2013:

Pomnik polskich lotników poległych nad Szentes

2014:

                   Pomnik polskich lotników poległych nad Bácsbokod

2016:

                   Pomnik polskich lotników poległych nad Lajosmizse

2020:          Pomnik premiera Pála Teleki, Szeged

Odznaczenia

2002:

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2010:

Nagroda Twórcza woj. Csongrád (Alkotói Díj)

2010:

            Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa:

            Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

2011:

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2011:

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Węgier

2012:

Medal Pro Patria

2019:

Nagroda Św. Władysława, Budapeszt