Losy mniejszości narodowych w Europie Środkowej.

W bieżącym roku ukazał się tom z materiałami konferencji z października 2013 roku „Losy mniejszości narodowych w Europie Środkowej. Anatomia ludobójstwa”. Pozycja ta z kilku powodów jest unikalna: na Węgrzech po raz pierwszy zajmowano się tematyką ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu, wszystkie wykłady w niej zawarte ukazały się w czterech językach (po polsku, węgiersku, ukraińsku i serbsku).
Obok tematyki wołyńskiej i polsko – ukraińskich kontaktów wydawcy umieścili w tomie materiały dotyczące likwidacji ludności węgierskiej na południu Węgier dokonanej przez Serbów  w końcowych latach II wojny światowej.
Celem organizatorów konferencji i wydawców tomu jest przekazanie wiedzy - głównie młodym pokoleniom - o tragedii Polaków na Wołyniu i Węgrów w Wojwodinie oraz zachęcenie do wymiany poglądów, dyskusji na te tak bardzo trudne i skomplikowane tematy.