Elektroniczne pobierania opłaty drogowej

Od 1 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania opłaty drogowej (UD) proporcjonalnej do przejechanej odległości, który będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km. Nowy system o nazwie HU-GO spełnia wymagania technologiczne Unii Europejskiej, oraz odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).

Obowiązek uiszczania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości dot. pojazdów ciężarowych o największej łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony (aktualne kategorie pojazdów D1 i B2 NIE są objęte). Wysokość opłaty proporcjonalnej do przejechanej odległości zależy od rodzaju wykorzystywanej drogi (autostrada, droga szybkiego ruchu lub droga główna), kategorii pojazdu samochodowego (J2, J3, J4) jak i jego klasyfikacji ekologicznej. System HU-GO w praktyce obejmuje wszystkie trasy nadające się do przewozu ładunku, dlatego niemożliwe jest jej ominięcie.

Opłata drogowa brutto HUF/km

Kategoria pojazdu

            J2

            J3

            J4

Droga szybkiego ruchuDroga głównaDroga szybkiego ruchuDroga głównaDroga szybkiego ruchuDroga główna
 

A (≥ EURO  III)

42,4118,0459,5231,2386,7054,07
B (EURO II)49,8921,2370,0236,75108,3867,60
C (EURO I)57,3824,4180,5342,26130,0681,11

Rząd Węgier wyznaczył spółkę Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK) (Państwowy Zarząd Autostrad SA) do realizacji zadań związanych z pobieraniem opłat i dostawą usługi opłaty elektronicznej. Spółka będzie uczestniczyć także w działaniach kontrolnych .

W jaki sposób można zgłosić opłatę drogową w nowym systemie?

W systemie HU-GO opłatę drogową można uiścić w dwojaki sposób:

za pomocą urządzenia pokładowego (z pośrednictwem podmiotu działającego na Węgrzech)
wykupionym z góry „biletem” na określoną trasę (relację).

Bez rejestracji usługi opłaty drogowej u dostawcy (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) jedynie w drugim przypadku, tj. „biletem” na określoną trasę, można uzyskać uprawnienie do korzystania z dróg.

Rozpoczęcie rejestracji przewidywane jest od 20 czerwca 2013 r. na portalu obsługi klientów (www.hu-go.hu) oraz w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży.

Korzystanie z usług podmiotów pobierających opłaty (pośredników)

Dla użytkownika często korzystającego z węgierskiego obszaru poboru opłat wygodnym rozwiązaniem może być zgłoszenie opłaty drogowej za pomocą urządzenia pokładowego udostępnionego przez podmioty pobierające opłaty (pośredników), które są węgierskimi podmiotami monitorującymi ruch pojazdów. Warunkiem stosowania urządzenia jest wstępna rejestracja użytkownika u dostawcy usługi (ÁAK) - zawarcie umowy.

Użytkownicy uiszczają swoje należności w formie przedpłaty (pre paid), co oznacza, że ich konto bieżące założone w trakcie rejestracji (i prowadzone przez dostawcę usługi opłaty drogowej, tj. ÁAK) powinno być z góry naładowane. Bilans na tym rachunku stanowi bowiem pokrycie do korzystania z obszaru poboru opłat.

Bilet na daną trasę

Użytkownicy dróg będą mieli możliwość do wstępnego zaplanowania swojej trasy na internetowym portalu obsługi klienta systemu HU-GO (www.hu-go.hu) lub w terminalach (kioskach) w punktach sprzedaży utworzonych na terenie kraju (punkty obsługi klientów, detaliści). Konieczne będzie zaznaczenie na mapie punktu początkowego i końcowego trasy (oraz max. 4 punktów pośrednich) oraz podanie najważniejszych danych pojazdu (numer rejestracyjny, znak kraju, klasa ekologiczna, liczba osi, największa łączna masa dopuszczalna, deklaracja dot. ograniczeń ruchu TIR-ów, wysokość pojazdu, itd.).

Bilet na daną trasę należy każdorazowo wykupić przed korzystaniem z drogi podlegającej opłacie (termin kupna max. 30 dni przed przejazdem). Nabyty w ramach przedsprzedaży bilet na daną trasę będzie ważny do 2 dni kalendarzowych, a bilet na daną trasę wykupiony bezpośrednio przed skorzystaniem z odcinka podlegającego opłacie, do końca następnego dnia kalendarzowego. W obydwu przypadkach oznacza to uprawnienie do jednokrotnego przejazdu wyłącznie po zaplanowanej trasie.
Ta usługa jest korzystna dla tych użytkowników, którzy nieregularnie korzystają z węgierskiego obszaru poboru opłat, ale przejeżdżających po zaplanowanych z góry trasach. Rozwiązanie to funkcjonuje podobnie jak metoda stosowana w RFN, z tą różnicą, że nierejestrowani użytkownicy uiszczają opłatę nie poprzez terminal (urządzenie do zaplanowania trasy), lecz w kasie w biurach obsługi klienta lub
u detalisty.

Biura obsługi klienta i punkty sprzedaży

Spółka Állami Autópálya Kezelő Zrt. planuje otworzyć w sumie 20 biur obsługi klienta dla potrzeb systemu HU‑GO (m.in. do spraw sprzedaży). Oprócz tego, w pobliżu przejść granicznych w miejscowościach Hegyeshalom i Rajka otwarte zostaną dodatkowo 3 punkty sprzedaży (formy zapłaty: gotówka - HUF
i EURO, karta bankowa, karty paliwowe zakontraktowanych partnerów).

Spółka ÁAK planuje też rozbudowanie rozległej sieci detalistów - blisko 1700 punktów sprzedaży na terenie całego kraju, obejmujących również przejścia graniczne. W części tych punktów oprócz nabycia biletów na daną trasę będzie możliwe również kupno urządzeń pokładowych krajowych podmiotów pobierających opłaty.

Bilety na daną trasę można będzie kupić – oprócz wymienionych punktów – również i na wkrótce uruchomionym do obsługi klientów portalu systemu HU-GO, na stronie www.hu-go.hu.

Kontrola uiszczenia opłaty

Kontrola uiszczenia opłaty odbywać się będzie za pomocą zainstalowanych w sposób trwały stacji kontroli oraz ruchomych urządzeń kontrolnych zainstalowanych w pojazdach (bez potrzeby zatrzymania ruchu). Infrastruktura techniczna, która uzupełnia oraz rozszerza istniejący system kontroli spółki ÁAK będzie prowadzić pełen odczyt danych – niezależnie od warunków atmosferycznych i widoczności, bez względu na porę dnia – niezbędnych do ustalania, czy dany pojazd podlega opłacie drogowej.

Zainstalowane w sposób trwały stacje kontroli rozpoznają i zapisują wszystkie istotne dane dotyczące pojazdów przejeżdżających przez obszszar, który kontrolują (zdjęcie, znak kraju, numer rejestracji, liczba osi, itd.). Ruchome urządzenia kontrolne różnią się od trwałych stacji tym, że mogą one kontrolować pojazdy będące w ruchu w dowolnym punkcie sieci drogowej, w stale i niespodziewanie zmieniających się okresach czasu i miejscach.

Na podstawie danych zarejestrowanych za pomocą ww. urządzeń oraz ustalanej na ich podstawie klasy pojazdu można jednoznacznie określić, jaką opłatę dany  pojazd na danym odcinku powinien uiścić.

Aby móc realizować stałą kontrolę opłat w utworzonym na Węgrzech systemie pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości oprócz istniejacych urządzeń kontroli opłaty zostaną utworzone 74 nowe stałe stacje kontrolne oraz 45 nowych ruchomych jednostek kontrolnych.

Sankcje związane z nieuprawnionym użytkowaniem dróg będzie wymierzała Policja, która na te potrzeby otrzyma 50 nowych jednostek mobilnych. Oprócz tego, po stronie wyjazdu na drogowych przejściach granicznych będą lokalizowane dodatkowe punkty kontrolne. Nieuprawnione korzystanie z dróg podlega karze grzywny.

W przypadku wykroczenia (tj. braku opłaty) wymierzanie kary grzywny może nastąpić w dwojaki sposób:

w przypadku kontroli drogowej (zatrzymanie pojazdu na trasie) – przeciwko użytkownikowi bezpośredniemu;
w przypadku kontroli bez zatrzymania - przeciwko zarejestrowanemu w ewidencji pojazdów właścicielowi lub przewoźnikowi (zastosowanie zasady tzw. obiektywnej odpowiedzialności).

W przypadku podmiotów/osób zagranicznych karę wymierzoną bez zatrzymania na miejscu można opłacić w późniejszym terminie, czyli w czasie gdy nieuprawniony użytkownik dróg ponownie wróci na Węgry.

Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu dla klientów systemu HU-GO - stronie internetowej www.hu-go.hu lub uzyskać w biurach obsługi klienta spółki ÁAK.

Uprzejmie informujemy, że Konsul Honorowy

NIE pośredniczy w wykupieniu opłat.
NIE pośredniczy w kontaktach z Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK).
NIE MOŻE kwestionować decyzji służb kontrolujących ważność wykupionej opłaty.
NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy kontrolerami/ÁAK a kierowcą/pracownikiem firmy przewozowej.
NIE negocjuje w imieniu kierowcy/przewoźnika wysokości opłat i mandatów.
NIE MOŻE zapłacić mandatów i opłat.
NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie korzystania z sieci drogowej
NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie mandatów.