ZUS - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty

Szanowni Państwo!

Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że potwierdzenia podpisu na formularzu Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty może dokonać Konsul RP lub lokalny oddział węgierskiego odpowiednika ZUS, tj. Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága.

W związku z powyższym nie jest konieczny przyjazd do Budapesztu, można zgłosić się we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága.

W Referacie ds. Konsularnych czynność ta wykonywana jest bezpłatnie.

Pozostaję z poważaniem i pozdrowieniami.

        Andrzej Kalinowski

     Konsul RP w Budapeszcie