Wybory do Parlamentu Europejskiego

W wyborach do Parlamentu Europejskiego można oddać głos w obwodach głosowania za granicą, które utworzy w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. Wybory przeprowadza się w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 2024 r. w godz. 7.00-21.00, tj. w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w danym państwie głosowanie miałoby być,
z uwagi na różnicę strefy czasowej, zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, przeprowadza się je w dniu poprzedzającym, tj. 8 czerwca 2024 r.

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście,
w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Dane adresowe komisji zostaną podane w terminie późniejszym.

Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych będzie podana do publicznej wiadomości do 20 maja 2024 r.

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sposobach zgłaszania się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy dane będą sukcesywnie zamieszczane w naszych serwisach,  jak również będą dostępne w samym urzędzie oraz w naszych mediach społecznościowych.

Informacje o głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej dostępne są na portalu: https://elections.europa.eu/pl/