WYBORY

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu
i Senatu RP.

Wyborcy (obywatele polscy) przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty,
a na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie dowodu - ważne polskie dowody osobiste, będą mogli głosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Głosowanie będzie odbywało się jedynie osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
Na Węgrzech wstępnie planowane jest utworzenie jednego obwodu głosowania - lokal wyborczy czynny będzie w Budapeszcie.

Dopiero po oficjalnym utworzeniu obwodów głosowania za granicą  rozpocznie się sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Oznacza to, iż wyborcy od tego momentu będą mogli zgłaszać się do spisu wyborców.

Ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula następuje na podstawie wniosku wyborcy - każdy będzie mógł złożyć wniosek (wpisać się) do spisu wyborców do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r. 

Uruchomiona zostanie usługa elektroniczną e-Wybory poprzez która każdy będzie mógł wpisać się do spisu wyborców drogą elektroniczną w dogodnym dla siebie momencie.

W obwodach za granicą, poza wyborcami, który wpiszą się do spisu wyborców sporządzanym przez właściwego terytorialnie konsula, będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego
w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wszelkie informacje ważne dla wyborców za granicą będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie internetowej oraz facebook.

Całość informacji o wyborach do Sejmu i Senatu RP znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r

Andrzej Kalinowski

Konsul RP