Ważna informacja dla obywateli polskich pragnących powrócić do kraju tranzytem przez Republikę Słowacji.

https://www.gov.pl/web/slowacja/-tranzyt-obywateli-polskich-przez-terytorium-slowacji