Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

odbędą się w dniu 15 października 2023 r. w godzinach 07.00 – 21.00

w siedzibie

Obwodowej Komisji Wyborczej numer 316 w Budapeszcie
(Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Városligeti fasor 16, 1068 Budapest)

Głos oddać mogą osoby zapisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania na Węgrzech

lub posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania.

Konieczne jest okazanie ważnego polskiego dowodu osobistego lub paszportu.